Pamiętajmy o tych, którzy komunę zwalczali, gdy antyPiS będzie przywracał SBekom emerytury

1
0
0
Okładka książki
Okładka książki / Fot. IPN

Nie można się dziwić, że antyPiS, w którego szeregach aktywnie sobie poczynają byli funkcjonariusze komunistycznego aparatu terroru z SB i WSW, chce zlikwidować Instytut Pamięci Narodowej.

Jest to całkowicie logiczne dla środowiska, które ma trupy w szafie w postaci pracy niektórych osób w komunistycznych organach terroru czy bycia tajnymi współpracownikami tego komunistycznego aparatu terroru, a także tych opozycjonistów, którzy pomimo swoich zasług z okresu Solidarności dziś wspierają komuchów, a nie ich ofiary.

IPN z tego postkomunistycznego punktu widzenia musi być zlikwidowany, bo nie dość, że wypomina świństwa komuchom, to jeszcze przypomina, że nie trzeba było się ześwinić i można było pozostać przyzwoitym człowiekiem, przeciwstawiając się komuchom i ich agenturze. Prawda propagowana przez IPN, lewicy i pseud liberałom nie pasuje do politycznie poprawnej narracji, pełnej fałszywych frazesów bez pokrycia o demokracji.

Przykładem takiej politycznie niepoprawnej publikacji, ukazującej kto był patriotą i obrońcą praw oraz wolności obywatelskich, są wydane przez katowicki IPN wspomnienia Michała Lutego „Dziesięć lat w Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności". Wspomnienia z lat 1980–1990”.

Michał Luty był współzałożycielem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Instytucie Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, pracownikiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, współorganizatorem i kierownikiem Wszechnicy Górnośląskiej.

Za swoją działalność od lutego do sierpnia 1982 był internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, Zabrzu i Grodkowie. Drukował w podziemiu konspiracyjne pismo „Głos Śląsko-Dąbrowski” i współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Pod zarzutem kradzieży maszyn poligraficznych z Huty Katowice po wprowadzeniu stanu wojennego był więziony od grudnia 1983 do marca 1985. Po zwolnieniu z ośrodka internowania był kolporterem prasy konspiracyjnej, współpracownikiem „Tygodnika Mazowsze”, działaczem nielegalnej Solidarności. W III RP był działaczem najpierw partii związanych z Gazetą Wyborczą ROAD, UD, UW, a potem PiS.

Spis treści „Dziesięć lat w Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności". Wspomnienia z lat 1980–1990”.

13 Wykaz skrótów
15 Wstęp
15 Dlaczego te wspomnienia?
Część I. DOJRZEWANIE 1951–1980
30 Strony ojczyste, dom rodzinny, lata szkolne
31 Strony ojczyste
38 W domu rodzinnym
39 W szkole podstawowej w Jedlni
43 Spotkanie po pół wieku
43 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu
48 Studia, lata siedemdziesiąte. Rok 1980 (przed strajkami)
49 Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
53 W Instytucie „Stomil” w Piastowie – pierwsza praca i podróże
56 Kraków i Żagań – rok w wojsku
58 Dlaczego na Śląsku?
60 W Instytucie Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach
66 Wyjazd do Austrii. Paryska „Kultura”
71 Polski papież
72 Ponownie w Austrii
76 Przyjaciele z Leningradu
78 Wakacje przed strajkami
Część II. W „SOLIDARNOŚCI” 1980–1990
80 1980 (po strajkach)
81 Powiew wolności
82 „Solidarność” w Instytucie i rejestracja Komisji Zakładowej
„Solidarności” w MKZ Katowice
85 Pierwsze myśli o niezależnych wykładach na Śląsku
88 1981
90 Wszechnica Górnośląska
93 Postulat powołania Wszechnicy i jego realizacja
97 Informacja o spotkaniach, ich lokalizacja w regionie,
sprawy techniczne
100 Pozyskiwanie wykładowców
103 Tematy spotkań i wykładów
104 Wykładowcy i prelegenci
112 Ostatnie spotkania Wszechnicy
117 Refleksje po latach
118 „Wolny Związkowiec” i inne biuletyny
121 Wydawnictwa. Biblioteka na Stalmacha
127 Struktury „Solidarności” w regionie
130 Stan wojenny
134 1982
135 Internowanie
141 Na wolności. Początki działalności podziemnej
146 Praca przy osiedlowych wymiennikach ciepła
148 1983
149 Kombinacja operacyjna
152 Dokumenty kombinacji operacyjnej
156 Kocioł w mieszkaniu i 48 godzin w areszcie
158 Rodzinna Europa
159 „Głos Śląsko-Dąbrowski”. Technika sitodruku
160 Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Gliwicach
162 IBM z pamięcią. Sprzęt na potrzeby podziemnej poligrafii
164 Ostatnie dni na wolności. Aresztowanie. Pawilon „D”
168 1984
169 W areszcie śledczym
173 Głodówka i jej przyczyna
178 „Psychologiczne” metody śledczego Terlegi
Dziesięć lat w śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”8
179 Prokurator Edmund Nakonieczny. Przeniesienie do pawilonu „C”
180 Ciąg dalszy głodówki i jej zakończenie
181 Polityczni z zarzutami kryminalnymi
183 40 lat Polski „Ludowej”. Amnestia
184 Więźniowie kryminalni
188 Agentura celna, czyli konfidenci
189 Akt oskarżenia
193 Proces w Sądzie Wojewódzkim
196 Kto mnie zastąpił?
198 1985
199 Procesu ciąg dalszy
200 Zmiana kwalifikacji czynu, wyrok, zwolnienie z aresztu
202 Na wolności. Osiedle Paderewskiego. Społeczeństwo podziemne
205 48 godzin w areszcie przed 1 Maja
207 Praca w „Technomoncie”, powrót do działalności podziemnej
209 O krok od ponownego aresztowania
209 Nowa technika w walce z cenzurą. Magnetowidy
212 1986
213 Nagroda POLCUL-u
218 Współpraca z „Tygodnikiem Mazowsze”
218 Amnestia. Tymczasowa Rada „Solidarności” (regionalna)
220 Manifestacja pod „Wujkiem”, kolegium
224 1987
225 Manifestacja pierwszomajowa w Jastrzębiu-Zdroju, kolegium
227 Wyjazd na Zachód. Na targach książki we Frankfurcie nad
Menem
230 1988
231 Powrót do kraju. Przygotowania do scalenia regionalnych
struktur „Solidarności”.
234 Zjazd w Łączy. „Solidarność” wychodzi z podziemia
240 Wybory na Śląsku – sensacyjny reportaż w „Tygodniku
Mazowsze”
244 Pierwsza jawna Regionalna Komisja Wykonawcza w Polsce.
Najpilniejsze zadania
9Dziesięć lat w śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”
Dziesięć lat w śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”10
246 Manifestacja marcowa w Gliwicach. Kolegium
247 1 Maja w Dąbrowie Górniczej
249 Gliwicka drukarnia „Solidarności”
254 Praca w pogotowiu ratunkowym
256 Strajki sierpniowe. Kościół „Na Górce”
261 Biuro u Osiaków
262 Po strajkach
266 „Kurier Katowicki”
268 1989
269 Zjazd w Ustroniu-Polanie
272 Okrągły stół
274 Solidarnościowi kandydaci do sejmu i senatu
280 4 czerwca, pogrom PZPR
282 W Wandei
284 Koniec podziemnej „Solidarności”. Na etacie związkowym
285 Rząd Mazowieckiego. Koniec komuny
288 1990
289 Zjazd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w hali Huty „Baildon”
ZAMIAST ZAKOŃCZENIA. W WOLNEJ POLSCE 1990–2020
293 W wolnej Polsce. Wielkim skrótem przez trzydziestolecie
293 Za chlebem, praca w Polsce
294 W polityce i w samorządzie
296 Henryk Sławik. „Dekada węgierska” w Katowicach
300 „Dekada białoruska” w Katowicach
301 Pomniki w Katowicach
303 Pomnik Wojciecha Korfantego w Warszawie
306 Krzyż Oficerski i inne odznaczenia
306 Na zakończenie słów kilka
308 Aneks. Przeciętne wynagrodzenie w latach 1960–2000
310 Bibliografia
311 Indeks osób

Najnowsze
Sonda
Wczytywanie sondy...
1
0
Zapisz na później
Wczytywanie komentarzy...

Polecane

Przejdź na stronę główną
Na żywo