Wspieraj wolne media

Nadzór nad pandemią i podejście "jednego zdrowia". Gremia dyskutują nad traktatem antypandemicznym

6
0
1
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay

Na początku grudnia spotkały się gremia, które przygotowują nową wersję Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych oraz tzw. traktat antypandemiczny.

Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (International Health Regulations) to regulacja WHO, przyjęta w obecnym kształcie w 2005 roku. Podstawowym celem MPZ jest zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych na skalę globalną oraz ochrona międzynarodowego transportu i handlu przed zagrożeniami pandemicznymi. MPZ normują m.in. wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi i WHO o zagrożeniach zdrowotnych a także zasady reagowania na sytuacje nadzwyczajne dotyczące zdrowia publicznego. 

Obecnie trwający proces rewizji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych został zapoczątkowany w 2022 roku, kiedy to, po doświadczeniach z okresu tzw. pandemii COVID-19, miało się okazać, iż w swym obecnym kształcie omawiana regulacja nie jest dostosowana do realiów współczesnego świata. 

W trakcie niedawnego spotkania Grupy Roboczej ds. Poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (WGIHR), mającego miejsce w dniach od 7 do 8 grudnia przedstawiciele państw członkowskich WHO kontynuowali negocjacje. Rozmowy dotyczyły ponad połowy z 33 artykułów MPZ, do których państwa członkowskie WHO zgłosiły poprawki. 

Nowa wersja przepisów

Obrady zogniskowały się wokół spraw związanych z finansowaniem mechanizmów gotowości i reagowania w nagłych przypadkach zdrowotnych. Jednocześnie podkreślono znaczenie współpracy WGIHR i INB. 

Członkowie WGIHR odbyli w tym tygodniu bardzo konstruktywne rozmowy, przybliżające nas do pakietu poprawek, które zostaną przedłożone na następnym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Szczególnie ważne było uzgodnienie kolejnych kroków w zakresie mechanizmów finansowania gotowości i reagowania w nagłych wypadkach zdrowotnych. WGIHR współpracuje z INB w tej i innych wspólnych kwestiach - zaznaczył dr Ashley Bloomfield, współprzewodniczący grupy roboczej. 

Traktat pandemiczny 

Jednocześnie praktycznie w tym samym czasie odbyło się kolejne, posiedzenie Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego (INB), koordynującego pracę nad tzw. traktatem pandemicznym.

W trakcie spotkania INB, mającego miejsce od 4 do 6 grudnia w Genewie, przedstawiciele poszczególnych państw członkowskich WHO debatowali nad wieloma istotnymi kwestiami dotyczącymi procedowanego traktatu. Wśród nich wymienić możemy m.in. sprawy dotyczące nadzoru nad pandemią i zdrowiem publicznym, podejście “jednego zdrowia” (One Health), czy problematykę związaną ze wzmocnieniem gotowości i odporności na pandemię w poszczególnych sprawach. 

Omówiono również zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji produktów medycznych związanych z pandemią (takimi jak szczepionki), transferem technologii potrzebnych do wytwarzania takich produktów oraz wielostronnym systemem dostępu do patogenów i dzielenia się korzyściami z nich płynącymi.

Czytaj także: Watykan dopuścił błogosławieństwa par homoseksualnych. W dokumencie zawarto kilka wyjaśnień i zastrzeżeń

Ostrzeżenie przed “fake newsami”

Jednocześnie w trakcie spotkania zwrócono uwagę na wyzwanie, jakim w opinii Dyrektora Generalnego WHO jest “stek fake newsów i dezinformacja, wymierzone w negocjacje dotyczące traktatu pandemicznego, w tym fałszywe twierdzenia, według których jakiekolwiek porozumienie doprowadziłoby do zrzeczenia się suwerenności przez kraje na rzecz WHO”. 

Przyjęcie tego typu poprawek do nowej wersji MPZ faktycznie osłabiłoby pozycję państw w procesie wprowadzania omawianego Stanu, wzbudzając obawy związane z suwerennością, co potwierdza Raport Komisji Recenzyjnej WHO, mającej za zadanie ocenić zgłoszone propozycje zmian - stwierdził Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Źródło: ordoiuris.pl

Najnowsze
Sonda
Wczytywanie sondy...
6
0
Zapisz na później
Wczytywanie komentarzy...

Polecane

Przejdź na stronę główną
Na żywo