Fałszywe rozumowanie Marksa

1
0
0
Okładka książki
Okładka książki / Fot. Wydawnictwo Biały Kruk

Poważnym błędem wielu przyzwoitych ludzi było uznanie, że demon marksizmu odszedł w przeszłość i przebity osinowym kołkiem gnije w grobie. Marksizm niestety wrócił — i wymiarze ideowym i personalnym. Jak w przeszłości wraz z jego powrotem nadejdzie też i marksistowski terror, którego ofiary liczymy w setki milionów zabitych ofiar.

By walczyć z marksistowskim zagrożeniem, trzeba je poznać. Pomocna w tym poznaniu jest praca profesora Wojciecha Roszkowskiego „Bezbożność, terror i propaganda. Fałszywe proroctwa marksizmu” wydana staraniem wydawnictwa Biały Kruk.

Zdaniem wydawcy pracy „nikt nie zrozumie, co złego dzieje się we współczesnym świecie zachodnim, a więc i w Polsce, nie znając przyczyn. Tkwią one jeszcze w ideach rewolucji francuskiej, a później w coraz bardziej lewicowej filozofii, zwłaszcza Karola Marksa. Poglądy tego ostatniego miały, jak wiadomo, tyleż wielki, co tragiczny wpływ na życie wielu narodów, choć myśliciel z Trewiru (zmarły w 1883 r.) sam tego nie doczekał. Ale znalazł skutecznych naśladowców, także w politycznej praktyce. Jego wskazówki dotyczące sposobu opanowania społeczeństwa przez komunistyczne elity okazały się nad wyraz skuteczne. Zalecenia Marksa były proste; zawierają się w tytule niniejszej książki wybitnego pisarza i myśliciela naszych czasów, prof. Wojciecha Roszkowskiego: bezbożność, terror i propaganda. Dodajmy, że Marks zalecał nieprzejmowanie się funkcjonującym prawem (skąd my to znamy…), bowiem powinno ono całkowicie podlegać decyzjom oraz interpretacjom elity rządzącej. Dopiero prawo ustanowione przez władzę komunistyczną miało być egzekwowane z całą bezwzględnością. Panowanie i władza zawsze były w centrum zainteresowania marksizmu”.

Według wydawcy pracy „najbliższy współpracownik Marksa, Fryderyk Engels, głosił, że „w następstwie przyszłej rewolucji społecznej zniknie państwo”. Zamiast tego powstały niezwykle opresyjne komunistyczne państwa na czele ze Związkiem Sowieckim, który zarażał swymi chorymi poglądami wiele krajów na świecie. Rewolucja, zdaniem marksistów, była nieunikniona i wskazana dla rozwoju ludzkości, choćby nie wiadomo ile ofiar za sobą pociągała, ile tragedii prowokowała. Potem miałby nastąpić okres wiekuistej szczęśliwości. Wielu się na to nabierało. Dopiero wtedy, gdy wcielane siłą koncepcje ekonomiczne i gospodarcze zawaliły się w gruzy, wywołując biedę, gdy zniewolenie człowieka przybrało monstrualne rozmiary, narody ciemiężone przez komunistów w imię utopijnych koncepcji Marksa i spółki zerwały się do walki”.

W opinii wydawcy pracy „gdy z założeń Marksa, Engelsa, Lenina w końcu zrezygnowano i byt zdecydowanie nam się poprawił, koncepcje komunistów zdają się niestety odżywać. Jak choćby w odrzuceniu przywiązania do ojczyzny, co zalecali już pierwsi marksiści, a teraz UE. Albo w wyłączeniu z naszego postępowania sumienia, w odrzuceniu odwiecznych zasad moralnych czy też w zmianie stosunku do rodziny i małżeństwa, które Engels nazwał „nieoficjalną prostytucją”. Albo w sposobach opanowywania społeczeństwa przez totalną władzę”.

Profesor Wojciech Roszkowski „z niebywałą logiką objaśnia fałszywe rozumowanie Marksa i jego epigonów oraz unaocznia tragiczne tego skutki. Prof. Roszkowski i jego najnowsze dzieło skłaniają do refleksji – dokąd prowadzi koncepcja świata bez Boga oraz koncepcja władzy opartej tylko na propagandzie, która posługuje się przymusem, a nawet terrorem (zalecanym od początku przez marksistów). Trudno o lepsze argumenty niż te, które przedstawia autor tej książki, w dyskusji nad kształtem współczesnego świata zachodniego, który wydaje się zmierzać ku upadkowi; Polska niestety różnymi sposobami została w ten proces uwikłana”.

Spis treści
Wstęp · Nagi, martwy i zaraźliwy

Część 1 · Korzenie
Kult rozumu 15
Wojujący ateizm 21
Postęp 26
Apoteoza rewolucji 29
Dialektyka: jedynie w celu uzasadniania swych spekulacji 33
Utopie komunistyczne 35
Kim był Karol Marks? 38

Część 2 · „Naukowa” filozofia 48
Dziwadło: kategoria „Praxis” 49
150 lat do tyłu 54
Zagadki materii, czyli czym zastąpić rozum 57
Stworzenie świata 65
Konflikt między wolnością a koniecznością 70

Część 3 · „Naukowa” socjologia 78
Prawo jako wyraz woli klasy panującej 79
Kompletne fiasko etyki marksistowskiej 83
Panowanie klasowe, czyli nomenklatura i cała reszta 89
Wizje wspólnoty przypominające majaczenia dzieci 94
Od ateizmu do rewolucji 99

Część 4 · „Naukowa” ekonomia 104
Teoria (bez) wartości 105
Historyczność kapitału jest faktem 111
Mit uspołecznienia, czyli własność państwowa
dogmatem socjalizmu realnego 114

Część 5 · Robotnicy jako żołnierze rewolucji 122
Konflikt pracy i kapitału 123
Ruch obrony praw pracowniczych 126
Środkami walki związków zawodowych były strajki, bojkot, sabotaż i label 132
Anarchizm 135
Komuna Paryska i nihilizm 144
Różne odmiany socjalizmu 147
II Międzynarodówka 157

Część 6 · Rewolucja 160
Mając w ręku władzę, zrobisz wszystko i wszystko zmienisz 161
Rewolucja bolszewicka: żadnej litości dla wrogów ludu, wrogów socjalizmu! 171
Początek nowego systemu władzy 174
Wojna domowa i komunizm wojenny 177
Miliony zagłodzonych, czyli nowa polityka ekonomiczna 181
A myśmy zabijali, zabijali, zabijali… Sprawiedliwość sowiecka 190

Część 7 · Marksizm w praktyce 198
Monopol absolutnej władzy Partii 199
Pochod za Wisłu – droga wszechświatowej pożogi 204
Sowietyzacja Europy Wschodniej 212
Rewolucja w Chinach 214
Ekspansja komunizmu 217
Krach gospodarczy bloku sowieckiego 227

Część 8 · Sieroty po Marksie 238
Trockizm, czyli rewolucja permanentna 239
System oparty na państwowym przymusie nie wytworzył ani większej konkurencyjności, ani nowego człowieka 246
Zamknięci w szklanej kopule, czyli pogłębianie sprzeczności 252
Dziedzictwo Darwina i Freuda, bez wolnej woli i sumienia 257
Współczesny hedonizm 261
Tragiczna prawda o Zachodzie 264
Feminizm, czyli wolność bez reguł moralnych 266
Ideologia gender. Walki z biologicznym podziałem ludzi wedle płci 272
Marksizm i komunizm dziś 278
Transhumanizm, czyli największym zagrożeniem świata jest człowiek 286
Zakończenie · Manowce 297

Najnowsze
Sonda
Wczytywanie sondy...
1
0
Zapisz na później
Wczytywanie komentarzy...

Polecane

Przejdź na stronę główną
Na żywo